02 sty

Nowa postawa do ZUS

Według obecnie obowiązujących przepisów, podwyżki płacy minimalnej mają bezpośredni wpływ na wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierowców. Od niego zależy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. Niebagatelny wzrost o ponad tysiąc złotych, z 5922  do 6935 złotych, oznacza podwyżkę kosztów brutto po stronie pracodawcy.

Naliczając składki ZUS od wynagrodzeń pracowników należnych za grudzień 2022 r., a wypłaconych w styczniu 2023 r., pracodawcy muszą stosować zasady obowiązujące w 2023 r. Oznacza to, że chociaż stawki płacy minimalnej dla grudnia zostają niezmienione to składki na ubezpieczenie społeczne muszą zostać obliczone od kwoty 6935 zł. Oczywiście, jeżeli wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, podstawą jest tylko jego rzeczywiste brutto.

W przypadku, gdy kierowca w 2022 r. przekroczył limit dochodu na poziomie 120 tys. zł, co wiąże się z  zapłaceniem 32% podatku, to otrzymując wynagrodzenie za grudzień w styczniu zapłaci jedynie 12% podatku PIT. Kolejną zmianą jaka może mieć wpływ na obliczanie wypłat jest wprowadzenie możliwości złożenia deklaracji PIT-2 ze wskazaniem wartości kosztów uzyskania przychodu.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.