09 sty

Wielka Brytania łagodzi przepisy

Brytyjskie Ministerstwo Transportu poinformowało o czasowym odstąpieniu od nakładania kar na przewoźników z UE za naruszenia dotyczące niedawno wprowadzonych trzech ograniczeń tj.:

-zakazu wykonywania operacji transportu kombinowanego,

-zakazu przeprowadzania jednej operacji przewozu kabotażowego, w przypadku gdy ten wjedzie na teren Wielkiej Brytanii bez załadunku,

-przewozu między Zjednoczonym Królestwem a krajami trzecimi dozwolonego tylko na podstawie zezwoleń EKMT.

                Decyzja brytyjskiego Ministerstwa Transportu jest efektem interwencji polskiego Ministerstwa Infrastruktury, które wystosowało prośbę o wprowadzenie okresu przejściowego mającego pomóc przewoźnikom w przystosowaniu się do nowych przepisów oraz w wywiązaniu się z zawartych umów długoterminowych.

                Do 31 marca 2023 roku DVSA( Driver&Vehicle Standards Agency) nie będzie nakładać kar pieniężnych tylko pouczenia w przypadku naruszenia przepisów obowiązujących od 24 grudnia 2022 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.