13 sty

Baza eksploatacyjna

Pakiet Mobilności wymusił wprowadzenie do polskiego prawa definicji bazy eksploatacyjnej wraz z wymogami jakie musi spełniać.

                Baza eksploatacyjna to miejsce posiadające przynajmniej jedno z niżej wymienionych elementów:

– miejsce postojowe dla co najmniej 1/3 floty,

– przestrzeń na konserwacje i naprawę pojazdów,

– przestrzeń pozwalającą na załadunek, rozładunek lub przeładunek.

                Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które zostało wydane przed 1 marca 2022 roku, muszą obowiązkowo posiadać bazę eksploatacyjną. Mieli na to czas do 1 stycznia 2023 roku. W przypadku gdy baza znajduje się pod innym adresem niż firma, trzeba obowiązkowo złożyć oświadczenie (https://www.gov.pl/attachment/f0ab386f-713e-4ef2-929d-34ff9ad38fa3) do 15 stycznia 2023 roku. Właściciele muszą też złożyć oświadczenie odnośnie liczby osób zatrudnionych w firmie (w tym kierowców), bez względu na formę zatrudnienia, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego. Przedsiębiorcy zobowiązani są też podać informacje o średniej arytmetycznej kierowców, bez względu na formę zatrudnienia, obejmujący ten sam okres czasu. Informacje odnośnie pracowników i kierowców trzeba  do 31 marca 2023 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.