16 sty

Kontrola trzeźwości

Sejm i Senat pracują nad ustawą, która upoważni pracodawców do przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników pod kątem obecności w organizmie alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu w sytuacji gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników, osób trzecich lub do ochrony mienia.

                Pracodawcy będą musieli poinformować swoich pracowników o wprowadzeniu i zasadach kontroli trzeźwości lub o kontroli na obecność środków o podobnym działaniu nie później niż na 2 tygodnie przed jej wprowadzeniem. W  przypadku nowych pracowników informacja taka musi zostać przekazana przed dopuszczeniem do pracy w formie papierowej lub elektronicznej.

                Kontrole trzeźwości muszą być przeprowadzane jedynie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. W sytuacji gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy 0,1 mg/l stwierdza się stan po użyciu alkoholu, a powyżej 0.25 mg/l – stan nietrzeźwości. Pracownik u którego stwierdzono stan po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu automatycznie zostanie niedopuszczony do pracy. Osoba zatrudniona będzie miała prawo żądać ponownego przeprowadzenia badania przez uprawniony organ ochrony porządku publicznego.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.