20 sty

Licencja transportowa

Licencja transportowa to inaczej pozwolenie na wykonywanie działalności polegającej na przewozie towarów i osób. W celu jej uzyskania należy spełnić wiele wymagań m.in. posiadać zdolność finansową, wiedzę oraz dobrą reputację. Licencja to dokument, który musi posiadać przedsiębiorstwo, aby legalnie zajmować się przewozami.

Wielu transportowców żyje w przekonaniu, że licencje transportową można pożyczyć, na okres rozwinięcia się nowo założonej firmy. Według polskiego prawa taki proceder jest zabroniony i w przypadku kontroli firmy bez własnej licencji kara wynosi 12 tysięcy złotych.

Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, przynajmniej przez jedną osobę w firmie, jest jednym z warunków uzyskania licencji. Certyfikatu nie musi posiadać właściciel lub też członek zarządu. Wystarczające będzie wyznaczenie przez przedsiębiorcę osoby fizycznej, która będzie zarządzała transportem w jego firmie i powiadomi o tym właściwy organ. Osoba taka musi spełniać warunki posiadania dobrej reputacji. Zarządzający transportem może kierować transportem nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw i nie więcej niż 50 pojazdami w sumie. Limit pojazdów może być wyższy , ale tylko w przypadku zarządzania w jednej firmie.

Nasza firma chętnie pomoże w uzyskaniu licencji transportowej oraz w kwestii Certyfikatu Kompetencji Zawodowej.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.