Analiza czasu pracy kierowców

Analiza pracy kierówcówProwadzenie firm transportowej wymaga dokładnego rozliczania czasu pracy kierowców oraz jego analizy pod kątem obowiązujących przepisów. Do precyzyjnej analizy czasu pracy kierowców potrzebna jest wnikliwa kontrola zarówno kart pracy kierowców, jak i danych pochodzących z tachografów. Dzięki temu firma może dokonać właściwych obliczeń i zagwarantować swoim pracownikom odpowiedniej wysokości wynagrodzenie. Analiza czasu pracy kierowców powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem przepisów zawartych w Ustawie o czasie pracy kierowców oraz umowie AETR.

Złożoność analizy, która musi zostać przeprowadzona, aby dokonać właściwego pomiaru rzeczywistego czasu pracy kierowców, powoduje, że wiele firm transportowych korzysta z usług firm outsourcingowych oferujących kompleksowe usługi w zakresie ewidencjonowania, a także profesjonalnych programów zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem tych danych.

Analiza czasu pracy — skorzystaj z profesjonalnej pomocy

Czego można oczekiwać po usługach zewnętrznej firmy rozliczającej czas pracy kierowców? Przede wszystkim profesjonalizmu, wiedzy i dokładności. Usługi transportowe podlegają ciągłym zmianom prawnym, zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym. Aby prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców, niezbędna jest ciągle aktualizowana w tym zakresie wiedza. Podczas pracy nad rozliczeniami pracy kierowców konieczna jest wnikliwa analiza, która pozwala na odnalezienie i usunięcie błędów wprowadzonych przez kierowców oraz wzięcie pod uwagę wszelkich normowanych prawem przerw na odpoczynek, tankowanie, serwis, a także wykonywania obowiązków służbowych w ramach nadgodzin, świąt, niedziel, czy godzin nocnych.

W ramach świadczonych przez nas usług możesz oczekiwać:

  • wnikliwej analizy danych z kart pracy i tachografów oraz ich archiwizowania,
  •  ewidencjowania i analizy danych pod kątem obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej praw,
  • szybkiego i dokładnego rozliczania czasu pracy kierowców,
  • porównywania kluczowych danych,
  • rozliczania delegacji i wyjazdów służbowych,
  • naliczania dodatków, które należne są pracownikom,
  • przygotowania raportów niezbędnych do przejścia kontroli PIP i ITD,
  • przygotowywania zestawień umożliwiających wypłacanie właściwych kwot wynagrodzeń pracownikom.

Zapraszamy do kontaktu.