Analiza czasu pracy kierowcy

Analiza pracy kierówców

Precyzyjna analiza czasu pracy kierowcy wymaga wnikliwej kontroli zarówno kart pracy kierowców, jak i danych pochodzących z tachografów. Dzięki temu firma może dokonać właściwych obliczeń i zagwarantować swoim pracownikom odpowiedniej wysokości wynagrodzenie. Do wykonania analizy niezbędne jest posiadanie specjalnego oprogramowania oraz znajomość aktualnych przepisów regulujących czas pracy kierowcy. Oddelegowanie tych zadań naszej firmie to gwarancja dokładnie przeprowadzonej analizy oraz otrzymania kompletnej dokumentacji z raportami oraz rozliczeniem czasu pracy kierowcy.

Raport analizy czasu pracy kierowców

Analiza czasu pracy kierowców powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem przepisów zawartych w Ustawie o czasie pracy kierowców oraz umowie AETR. Złożoność analizy, która musi zostać przeprowadzona, aby dokonać właściwego pomiaru rzeczywistego czasu pracy kierowców powoduje, że wiele firm transportowych korzysta z usług firm outsourcingowych oferujących kompleksowe usługi w zakresie ewidencjonowania, a także profesjonalnych programów zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem tych danych. Do sporządzenia raportu z analizy czasu pracy kierowców niezbędne jest dokonanie ewidencji na podstawie odczytów z tachografu. Dokument powinien zawierać szereg informacji i danych, które wskazuje Ustawa o czasie pracy kierowców. Należą do nich między innymi: wymiar czasu pracy z danego miesiąca, zapis o sumie pracy i przestojów, pracę w porze nocnej i nadgodziny. Na podstawie tych informacji dokonujemy wnikliwej analizy, która pozwala na:

 • wskazanie naruszeń popełnianych przez kierowcę,
 • ustalenie czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem przerw oraz wykonywania obowiązków służbowych w ramach nadgodzin, świąt, niedziel, czy godzin nocnych,
 • zaproponowanie nowego, jasno skonstruowanego regulaminu pracy kierowcy,
 • przeprowadzenie szkoleń z naciskiem na najczęściej występujące błędy w pracy kierowcy.

Usługi świadczone na podstawie analizy

Analiza powstająca na podstawie zapisów na wykresówkach, wydruków i plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz innych dokumentów i rejestrów, umożliwia wykonanie szeregu czynności stanowiących obowiązek dla przedsiębiorców.

W ramach świadczonych przez nas usług możesz oczekiwać:

 • wnikliwej analizy danych z kart pracy i tachografów oraz ich archiwizowania,
 • ewidencjowania i analizy danych pod kątem obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej praw,
 • szybkiego i dokładnego rozliczania czasu pracy kierowców,
 • porównywania kluczowych danych,
 • rozliczania delegacji i wyjazdów służbowych,
 • naliczania dodatków, które należne są pracownikom,
 • przygotowania raportów niezbędnych do przejścia kontroli PIP i ITD,
 • przygotowywania zestawień umożliwiających wypłacanie właściwych kwot wynagrodzeń pracownikom.