03 Mar

Pojęcie czasu rzeczywistego w kontekście pracy kierowców

kierowca

Praca kierowcy jest monotonna, jednak wymaga stałego skupienia. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy zawodowy kierowca musi ściśle przestrzegać czasu podczas wykonywania swoich obowiązków, ponieważ w przeciwnym wypadku on sam i jego pracodawca mogą spotkać się z przykrymi konsekwencjami.  

Read More
09 Lut

Jakie obowiązki musi wypełnić kierowca przed wjazdem na Węgry?

Węgry flaga

Węgierski rząd wprowadził nowy obowiązek dla kierowców. Sprawdź, jakich formalności musi dopilnować kierowca, zanim uda się na Węgry i kogo one obejmują. Choć wydaje się to niewiarygodne i absurdalne, na Węgrzech weszły w życie nowe przepisy, które w sposób oczywisty i rażący naruszają unijne prawo o swobodnym przepływie towarów i usług.

Read More
20 Sty

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2021 r. na terenie Unii Europejskiej?

zarobki

Płaca minimalna i zachodzące w związku z nią zmiany wywołują emocje nie tylko na terenie naszego kraju. Minimalne wynagrodzenie jest kwestią, do której poszczególne państwa Unii Europejskiej odnoszą się w różny sposób. Jej wysokość ustalana jest w zależności od przepisów prawnych na drodze ustawy, rozporządzenia albo w wyniku konsultacji społecznych.

Read More
12 Sty

Na czym polega obowiązek sygnalizacji martwego pola w ciężarówkach?

lusterka w ciężarówce

Martwe pole to obszar wokół ciężarówki, którego kierowca nie widzi ani bezpośrednio, ani przy użyciu lusterek. Kiedy pieszy, rowerzysta, motocyklista, samochód osobowy lub inny obiekt na drodze pojawi się w tej strefie, tak naprawdę będzie niewidoczny dla kierowcy, co jest szczególnie niebezpieczne przy wykonywaniu manewru skręcania.

Read More
11 Sty

Obowiązki firm transportowych wobec przepisów o płacy minimalnej w Danii

flaga Danii

W ubiegłym roku parlament Danii wdrożył nową Ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która weszła w życie z początkiem 2021 r. Wprowadza ona nowe obowiązki dla przewoźników drogowych odnośnie płacy minimalnej zatrudnianych kierowców. Jakiego rodzaju przewozów dotyczą nowe przepisy i jakie obowiązki zostały nałożone na przewoźników od 1 stycznia?

Read More
21 Paź

Jaki jest maksymalny czas dziennego prowadzenia pojazdu?

ewidencja czasu pracy kierowcy

Zawodowi kierowcy zobowiązani są do przestrzegania określonego czasu pracy i robienia przerw ze względu na zregenerowanie energii i utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu. Są na to określone przepisy, których interpretacja nieraz stwarza problemy. Przez to firmy transportowe narażają się na ryzyko otrzymania kar.

Read More
22 Lip

Zmiany w czeskim prawie. Po Czechach można poruszać się tylko z kopią umowy o pracę

Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej znacznie nasiliły się kontrole, mające na celu weryfikację, czy wjeżdżający na teren kraju kierowcy zawodowi, delegowani do pracy w Czechach posiadają przy sobie kopię umowy o pracę oraz jej tłumaczenie na język czeski. Ma to związek z wprowadzonymi zmianami w czeskim prawie. Kierowcom, którzy nie posiadają niezbędnych dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie, grozi mandat w wysokości nawet 11000 CZK.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.