12 Sty

Na czym polega obowiązek sygnalizacji martwego pola w ciężarówkach?

lusterka w ciężarówce

Martwe pole to obszar wokół ciężarówki, którego kierowca nie widzi ani bezpośrednio, ani przy użyciu lusterek. Kiedy pieszy, rowerzysta, motocyklista, samochód osobowy lub inny obiekt na drodze pojawi się w tej strefie, tak naprawdę będzie niewidoczny dla kierowcy, co jest szczególnie niebezpieczne przy wykonywaniu manewru skręcania.

Read More
11 Sty

Obowiązki firm transportowych wobec przepisów o płacy minimalnej w Danii

flaga Danii

W ubiegłym roku parlament Danii wdrożył nową Ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która weszła w życie z początkiem 2021 r. Wprowadza ona nowe obowiązki dla przewoźników drogowych odnośnie płacy minimalnej zatrudnianych kierowców. Jakiego rodzaju przewozów dotyczą nowe przepisy i jakie obowiązki zostały nałożone na przewoźników od 1 stycznia?

Read More
21 Paź

Jaki jest maksymalny czas dziennego prowadzenia pojazdu?

Zawodowi kierowcy zobowiązani są do przestrzegania określonego czasu pracy i robienia przerw ze względu na zregenerowanie energii i utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu. Są na to określone przepisy, których interpretacja nieraz stwarza problemy. Przez to firmy transportowe narażają się na ryzyko otrzymania kar.

Read More
22 Lip

Zmiany w czeskim prawie. Po Czechach można poruszać się tylko z kopią umowy o pracę

Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej znacznie nasiliły się kontrole, mające na celu weryfikację, czy wjeżdżający na teren kraju kierowcy zawodowi, delegowani do pracy w Czechach posiadają przy sobie kopię umowy o pracę oraz jej tłumaczenie na język czeski. Ma to związek z wprowadzonymi zmianami w czeskim prawie. Kierowcom, którzy nie posiadają niezbędnych dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie, grozi mandat w wysokości nawet 11000 CZK.

Read More
04 Cze

Czym są tzw. inteligentne tachografy?

tachograf

Tachografy są obecne w pojazdach ciężarowych od niemal 50 lat, podnosząc bezpieczeństwo ruchu drogowego przez ułatwienie kontroli nad przestrzeganiem zasad dotyczących czasu pracy kierowcy. Od kilkunastu lat w nowych ciężarówkach są obowiązkowo montowane tachografy cyfrowe, które zapisują dane w formie elektronicznej, wykorzystując do tego celu posiadaną przez prowadzącego auto Kartę Kierowcy.

Read More
01 Cze

Outsourcing jako pomoc w ewidencjonowaniu pracy kierowców

outsourcing jako pomoc w ewidencjonowaniu pracy kierowców

Przepisy o czasie pracy kierowców bardzo ściśle regulują wszystkie kwestie związane zarówno z przestrzeganiem obowiązujących limitów, jak i ich ewidencjonowaniem. Firmy transportowe są zobowiązane do szczegółowego rejestrowania wszystkich czynności wykonywanych przez kierowców w ramach ich obowiązków służbowych, zapisywanych przy pomocy montowanych w pojazdach tachografów i indywidualnych kart kierowcy. Wymaga to posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz ciągłego analizowania zmieniających się przepisów i zasad.

Read More
15 Maj

Jakie uprawnienia musi posiadać kierowca zawodowy?

zawodowy kierowca

Jazda olbrzymią ciężarówką po malowniczo położonej drodze w stronę zachodzącego słońca – choć taka scenka wprost z dziecięcych marzeń w rzeczywistości zdarza się raczej rzadko, to praca kierowcy zawodowego jest bardzo ciekawa i pełna zaskakujących zdarzeń. Kierowca cieszy się zwykle dość dużą samodzielnością, choć jednocześnie spoczywa na nim duża odpowiedzialność – zarówno za przewożonych pasażerów w przypadku autokarów i autobusów, jak i często bardzo wartościowy ładunek przy autach ciężarowych. Pociąga to za sobą spore wymagania, jeśli chodzi o posiadane umiejętności i predyspozycje.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.