22 Lip

Zmiany w czeskim prawie. Po Czechach można poruszać się tylko z kopią umowy o pracę

Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej znacznie nasiliły się kontrole, mające na celu weryfikację, czy wjeżdżający na teren kraju kierowcy zawodowi, delegowani do pracy w Czechach posiadają przy sobie kopię umowy o pracę oraz jej tłumaczenie na język czeski. Ma to związek z wprowadzonymi zmianami w czeskim prawie. Kierowcom, którzy nie posiadają niezbędnych dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie, grozi mandat w wysokości nawet 11000 CZK.

Read More
04 Cze

Czym są tzw. inteligentne tachografy?

tachograf

Tachografy są obecne w pojazdach ciężarowych od niemal 50 lat, podnosząc bezpieczeństwo ruchu drogowego przez ułatwienie kontroli nad przestrzeganiem zasad dotyczących czasu pracy kierowcy. Od kilkunastu lat w nowych ciężarówkach są obowiązkowo montowane tachografy cyfrowe, które zapisują dane w formie elektronicznej, wykorzystując do tego celu posiadaną przez prowadzącego auto Kartę Kierowcy.

Read More
01 Cze

Outsourcing jako pomoc w ewidencjonowaniu pracy kierowców

outsourcing jako pomoc w ewidencjonowaniu pracy kierowców

Przepisy o czasie pracy kierowców bardzo ściśle regulują wszystkie kwestie związane zarówno z przestrzeganiem obowiązujących limitów, jak i ich ewidencjonowaniem. Firmy transportowe są zobowiązane do szczegółowego rejestrowania wszystkich czynności wykonywanych przez kierowców w ramach ich obowiązków służbowych, zapisywanych przy pomocy montowanych w pojazdach tachografów i indywidualnych kart kierowcy. Wymaga to posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz ciągłego analizowania zmieniających się przepisów i zasad.

Read More
15 Maj

Jakie uprawnienia musi posiadać kierowca zawodowy?

zawodowy kierowca

Jazda olbrzymią ciężarówką po malowniczo położonej drodze w stronę zachodzącego słońca – choć taka scenka wprost z dziecięcych marzeń w rzeczywistości zdarza się raczej rzadko, to praca kierowcy zawodowego jest bardzo ciekawa i pełna zaskakujących zdarzeń. Kierowca cieszy się zwykle dość dużą samodzielnością, choć jednocześnie spoczywa na nim duża odpowiedzialność – zarówno za przewożonych pasażerów w przypadku autokarów i autobusów, jak i często bardzo wartościowy ładunek przy autach ciężarowych. Pociąga to za sobą spore wymagania, jeśli chodzi o posiadane umiejętności i predyspozycje.

Read More
04 Maj

Jak sprawdzić, czy odszkodowanie za szkodę komunikacyjną nie zostało zaniżone?

odszkodowanie za szkodę komunikacyjną

Najlepszą metodą uniknięcia przykrych konsekwencji różnych zdarzeń jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej. Dzięki opłaceniu wyliczonej przez ubezpieczyciela składki, w razie zajścia określonych okoliczności ubezpieczony może liczyć na wypłatę odszkodowania. W zależności od treści umowy uzyskana kwota może mieć różną wysokość, choć przy niektórych rodzajach ubezpieczeń jej wielkość powinna być uzależniona od rozmiarów poniesionej szkody. Z taką sytuacją mamy do czynienia przy ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku istotą odszkodowania jest to, że zakład wystawiający polisę pokrywa wszystkie wydatki, jakie musiałby ponieść sprawca zdarzenia do określonej kwoty gwarancyjnej.

Read More
15 Kwi

Konwencja AETR. Co to takiego?

logistyka

Transport samochodowy jest jednym z najważniejszych ogniw wszystkich łańcuchów dostaw realizowanych w krajach europejskich. Mimo korzystania ze szlaków morskich czy kolejowych większość dostaw między poszczególnymi centrami logistycznymi, przedsiębiorstwami oraz obiektami handlowymi jest wykonywana przy pomocy przewozów drogowych.

Read More
04 Mar

Jakie są zależności między czasem pracy kierowców a wynagrodzeniem?

pracy kierowców a wynagrodzeniem

Zawód kierowcy, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań jako jeden z nielicznych ma specjalne uregulowania, dotyczące zarówno możliwych sposobów zatrudnienia, jak i naliczania wynagrodzenia za pracę. Kierowców obowiązują postanowienia kodeksu pracy, podobnie jak wszystkich innych zatrudnionych, jednak istnieje wiele rozwiązań specjalnych zapisanych w ustawie o czasie pracy kierowcy.

Read More
10 Lut

Co zawiera karta pracy kierowcy?

tachograf

Czas pracy kierowcy jest regulowany przez obowiązujące przepisy dotyczące transportu drogowego. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa przewozów drogowych przez zapewnienie kierowcom możliwości regularnego odpoczynku.

Read More
31 Sty

Co o czasie pracy kierowców mówią aktualne przepisy?

czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy jest bardzo ściśle powiązany z bezpieczeństwem. Do bezpiecznego prowadzenia pojazdu poza znajomością przepisów, techniki jazdy oraz doświadczenia potrzebna jest również dobra dyspozycja psychofizyczna. Zbyt długi czas wzmożonej koncentracji związany z prowadzeniem auta wpływa na zmniejszenie czasu reakcji i zdolności do szybkiego podejmowania decyzji, a zatem może przyczyniać się do pojawiania się niebezpiecznych sytuacji. W związku z tym na terenie państw należących do UE obowiązują bardzo ścisłe zasady dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, a odstępstwa mogą być karane wysokimi mandatami i grzywnami. Sprawdźmy, jak wyglądają uregulowania dotyczące okresu, jaki można spędzać za kierownicą pojazdu ciężarowego lub autobusu.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.