13 maj

Dobra reputacja – klasyfikacja naruszeń

Informujemy, że 23 maja 2022 roku, wejdą w życie dwa unijne rozporządzenia wykonawcze, które mają na celu dostosowanie europejskich regulacji dotyczących dostępu do rynku przewozów drogowych do zapisów Pakietu Mobilności.

Dotychczas powodem, aby wszcząć badania dobrej reputacji były przede wszystkim manipulacja tachografem, brak badań technicznych czy  znaczące przeciążenia samochodów. Jednak w ostatnim czasie katalog naruszeń został znacząco poszerzony.

Naruszenia zostały podzielone na trzy kategorie, określające ich wagę, dzieląc na: poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN) oraz najpoważniejsze naruszenia (NN). Jednakże poważne naruszenia oraz bardzo poważne naruszenia mogą zostać uznane za poważniejsze jeśli zostaną popełnione kilkukrotnie, tzn. trzykrotnie popełnione poważne naruszenie w ciągu roku na jednym pojeździe daje jedno bardzo poważne wykroczenie, trzykrotne bardzo poważne naruszenie prowadzi do wszczęcia oceny dobrej reputacji. W przypadku, gdy dojdzie do najpoważniejszych naruszeń, postępowanie wszczyna się natychmiast. W tym przypadku wystarczy jedno przewinienie, aby utracić dobrą reputację.

Poważne naruszenia, o które poszerzono katalog naruszeń po wejściu w życie Pakietu Mobilności:

 • Brak symboli państw, których granice przekroczył kierowca w trakcie dziennego czasu pracy
 • Koszty zakwaterowania poza pojazdem, nie są pokrywane przez pracodawcę
 • Brak symboli państw, w których kierowca rozpoczął bądź zakończył dzienny czas pracy
 • Niestosowanie bądź nieprawidłowe stosowanie oznaczeń pociągu czy promu
 • Brak kompletu informacji dotyczących zgłoszenia delegowania
 •  Brak zgłoszenia IMI

Bardzo poważne naruszenia to:

 • Brak wystarczającego czasu odpoczynku za kolejne dwa skrócone tygodniowe okresy wypoczynku
 • Regularny bądź dowolny tygodniowy okres odpoczynku, który trwa ponad 45 godzin, który kierowca wykorzystuje w pojeździe
 • Brak organizacji pracy kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do miejsca zamieszkania bądź centrum operacyjnego pracodawcy
 • Przewozy kabotażowe, które wykonywane są niezgodnie z przepisami ustawodawczymi, administracyjnymi i wykonawczymi, jakie obowiązują w przyjmującym państwie członkowskim
 • Naruszenie 4-dniowego cooling-off
 • Nieprzedstawienie podczas kontroli drogowej listów CMR, które dotyczą przewozu międzynarodowego a także czynności kabotażowych, kiedy samochód znajdował się na terenie państwa przyjmującego w okresie 4 dni przed przewozem międzynarodowym
 • Złamanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
 • Niezgłoszone delegowanie
 • Nieudostępnienie kierowcy zgłoszenia delegowania bądź kierowca nie jest w stanie przedstawić zgłoszenia
 • Nieudostępnienie dokumentów za pośrednictwem IMI

Najpoważniejszymi naruszeniami są:

 • Dzienny czas prowadzenia samochodu, który wynosi 9 godzin przekroczony o 50% więcej tj. od 13 godzin i 30 minut wzwyż
 • Dzienny czas pracy prowadzenia samochodu, który wynosi 10 godzin przekroczony o 50 % więcej tj. od 15 godzin wzwyż
 • Tygodniowy czas pracy przekroczony o 25% albo więcej, tj. 70 godzin tygodniowo wzwyż
 • Maksymalny całkowity czas prowadzenia samochodu w ciągu dwóch następujących po sobie tygodniach przekroczony o 25% albo więcej, tj. od 112 godzin 30 minut wzwyż
 • Instalowanie oraz korzystanie z niehomologowanego tachografu
 • Posługiwanie się przez kierowcę nie swoja kartą bądź taką, która była wydana w oparciu o sfałszowane dokumenty oraz fałszywe oświadczenia, posiadanie przez kierowcę dwóch lub więcej kart kierowcy
 • Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może sfałszować dane z tachografu bądź jego posiadanie
 • Fałszowanie, likwidowanie, niszczenia bądź ukrywanie danych, które są rejestrowane na wykresówkach bądź wczytywanych z karty kierowcy lub tachografu
 • Przewóz towarów bez ważnej licencji wspólnotowej
 • Przewóz osób bez ważnej licencji wspólnotowej

Sposób w jaki ustala się ryzyko przedsiębiorstwa, który klasyfikuje przewoźników do adekwatnych przedziałów ryzyka, również zostanie zmieniony. Aby ocenić ogólny stopień ryzyka danego przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę wszystkie kontrole, które zostały przeprowadzone, w równym stopniu drogowe oraz te wykonane w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem kontroli, podczas których nie wykryto żadnych naruszeń. Czas, uwzględniający naruszenia wynosi dwa lata.

16 sie

Jak sformułować dobry regulamin pracy kierowców?

kierowca

Wewnętrzny regulamin pracy musi być stworzony w przedsiębiorstwach nieobjętych układem zbiorowym, które zatrudniają powyżej 50 pracowników. Przy mniejszej ilości wystarczy obwieszczenie, w którym znajdą się postanowienia dotyczące porządku wewnętrznego w zakładzie pracy oraz prawa i obowiązki pracowników. Co powinno znaleźć się w regulaminie pracy kierowców?

Read More
15 cze

Praca w tandemie. Czas pracy załóg dwuosobowych

dwóch kierowców tira

Jazda w podwójnej obsadzie umożliwia lepsze planowanie czasu pracy kierowców, co pozwala szybciej i bezpieczniej realizować transport. Rozładunek i załadunek wykonują dwie osoby. Kierowcy popełniają mniej błędów i szybciej rozwiązują powstałe problemy. Taki tryb pracy to również sposób na to, by przeszkolić niedoświadczonego pracownika. Jak według przepisów rozlicza się czas załóg dwuosobowych?

Read More
16 kw.

DANIA – wysokie kary za brak zgłoszenia kabotażu!

Ostatnio otrzymujemy coraz więcej sygnałów od naszych klientów, którzy byli niedawno w Danii, że tamtejsza policja w zmorzyła kontrole i tym razem dotyczą one głównie kabotażu.

Z otrzymanych przez nasz informacji wynika, że tylko w pierwszym tygodniu kwietnia duńska policja przeprowadziła blisko 200 kontroli ciężarówek głównie przy trasie E20 i E45. Same działania prowadzone były też w dość specyficzny sposób, otóż funkcjonariusze przyjeżdżali na parkingi o poranku, ustawiali się przy wyjazdach i sprawdzali wszystkie przejeżdżające pojazdy. Kto więc zamierzał opuścić parking, ten musiał okazać dokumenty do kontroli.

Opisaną wyżej akcję zorganizowano z powodu obowiązku, który wprowadzono od 01 stycznia 2021 roku czyli konieczności zgłaszania przewozu kabotażowego dla przewoźników. W związku z tym w Danii obowiązują od 01 kwietnia 2021 roku nowe kary wystawiane za brak zgłoszenia takiego transportu. Trasy tego typu muszą być, jeszcze przed ich rozpoczęciem, każdorazowo rejestrowane na specjalnie do tego stworzonej witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.erst.virk.dk by ułatwić egzekwowanie płac minimalnych dla kierowców, obowiązujących właśnie w kabotażu. Przedsiębiorcy, który takiego zgłoszenia nie dokona, grozi kara w wysokości nawet 10000 Koron co w przeliczeniu wynosi około 6100 złotych.

Podczas wyżej opisanych kontroli, obejmujących około 200 ciężarówek, stwierdzono 11 przypadków kabotażu wykonywanego bez zgłoszenia. Najprawdopodobniej w związku ze stwierdzeniem naruszenia w tych przypadkach nie obejdzie się bez 10-tysięcznej kary.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji o zgłaszaniu kabotażu, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego biura.

14 kw.

Jak firma transportowa może przygotować się do kontroli PIP?

kierowca ciężarówki

Od pewnego czasu branża transportowa jest dokładnie prześwietlana przez Państwową Inspekcję Pracy. Szacuje się, że od 2018 do 2020 roku inspektorzy przeprowadzili ponad 46,6 tys. kontroli. Duża ich część wykazała nieprawidłowości w kwestiach wynagrodzeniowych. Jakby tego było mało, do PIP-u wpłynęło również ok. 74 tys. skarg. Oczywiście wszystkie dotyczyły wyżej wymienionego problemu.

Read More
12 kw.

Jak rozliczać ewidencję czasu pracy kierowców, by zmniejszyć koszty?

kierowca

Wyliczanie ewidencji czasu pracy kierowców wymaga wiedzy z zakresu regulacji prawnych, które często są zmieniane i przez to wprowadzają niemałe komplikacje. Nieścisłości pojawiają się m.in. dlatego, że firmy używają w tym celu aplikacji, w których przez wiele lat nie wdrażają nowych funkcji, nie dokonują aktualizacji i nie weryfikują swojej wiedzy. W ten sposób nieświadomie przyczyniają się do zwiększania kosztów. Są jednak sposoby na to, by je zmniejszyć.

Read More
23 mar

Jakie rozporządzenie przedłuża ważność dokumentów przewoźnikom?

młotek sędziowski

Dokumenty, które są niezbędne do pracy zawodowych kierowców, czyli między innymi licencje, świadectwa, certyfikaty czy zezwolenia mają określoną ważność. Po upływie określonego terminu wymagają one przedłużenia lub wyrobienia nowego dokumentu. Jednak w lutym 2021 zaszła istotna zmiana dotycząca daty ważności wspomnianych dokumentów. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16.02.2021 roku świadectwa kierowcy i licencje wspólnotowe zachowują ważność na kolejnych dziesięć miesięcy. Które dokumenty obejmuje ta zmiana i w jakich przypadkach można z niej skorzystać?

Read More
03 mar

Pojęcie czasu rzeczywistego w kontekście pracy kierowców

kierowca

Praca kierowcy jest monotonna, jednak wymaga stałego skupienia. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, każdy zawodowy kierowca musi ściśle przestrzegać czasu podczas wykonywania swoich obowiązków, ponieważ w przeciwnym wypadku on sam i jego pracodawca mogą spotkać się z przykrymi konsekwencjami.  

Read More
09 lut

Jakie obowiązki musi wypełnić kierowca przed wjazdem na Węgry?

Węgry flaga

Węgierski rząd wprowadził nowy obowiązek dla kierowców. Sprawdź, jakich formalności musi dopilnować kierowca, zanim uda się na Węgry i kogo one obejmują. Choć wydaje się to niewiarygodne i absurdalne, na Węgrzech weszły w życie nowe przepisy, które w sposób oczywisty i rażący naruszają unijne prawo o swobodnym przepływie towarów i usług.

Read More
20 sty

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2021 r. na terenie Unii Europejskiej?

zarobki

Płaca minimalna i zachodzące w związku z nią zmiany wywołują emocje nie tylko na terenie naszego kraju. Minimalne wynagrodzenie jest kwestią, do której poszczególne państwa Unii Europejskiej odnoszą się w różny sposób. Jej wysokość ustalana jest w zależności od przepisów prawnych na drodze ustawy, rozporządzenia albo w wyniku konsultacji społecznych.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.