09 gru

Inteligentne tachografy drugiej generacji

Latem tego roku Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące tachografów nowej generacji czyli Smart II. Szereg zmian w nowych urządzeniach ma ułatwić kontrolę czasu pracy kierowców, kabotaży oraz dotychczasowych obowiązków zawartych w Pakiecie Mobilności.

                Od 23 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane samochody ciężarowe będą musiały być wyposażone w tachograf 2-giej generacji. Tachografy Smart II dysponują m.in. większą pamięcią na dane oraz automatycznie rejestrują przekroczenia granic. Dają też możliwość odnotować w pamięci tachografu załadunki i rozładunki. Najważniejszą zmianą  jest jednak możliwość zdalnego sczytywania naruszeń i niektórych manipulacji za pomocą technologii DSRC. Ta funkcjonalność pozwoli inspektorom drogowym na selekcję pojazdów podlegającym kontroli.

                W ciężarówkach wyprodukowanych przed czerwcem 2019 roku tachografy trzeba będzie wymienić do końca 2024 roku. Obejmie to tachografy analogowe oraz nieinteligentne tachografy pierwszej generacji. Końcowy etap zmian nastąpi w sierpniu 2025 roku kiedy już wszystkie pojazdy o DCM powyżej 3,5 tony będą musiały być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji. Przypominamy, że wymogi te obejmują tylko transport międzynarodowy.

05 gru

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez naszą firmę szkoleniach z zakresu czasu pracy kierowców, Pakietu Mobilności i Polskiego Ładu oraz BHP a także innych zmian przepisów. Szkolenia odbędą się w siedzibie naszej firmy przy ulicy Ciepłej 11 w Brzesku (sala konferencyjna) w dwóch terminach: pierwsze 28 grudnia 2022 roku ( BHP od 9:00 do 10:45 , Czas Pracy Kierowców od 11:00 do 14:00) oraz drugie 4 stycznia 2023 roku ( BHP od 10:00 do 11:45 , Czas Pracy Kierowców od 12:00 do 15:00).

Wiedza o aktualnych przepisach i normach wśród kierowców zawodowych jest kwestią kluczową. Większa świadomość zmniejsza liczbę błędów i wykroczeń popełnianych przez pracowników,  które są realnym obciążeniem firmy podczas kontroli ITD lub PIP.

Serdecznie zachęcamy do udziału. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

02 gru

Wyższe opłaty za jazdę niemieckimi autostradami.

Niemiecka Rada Federalna uchwaliła piątą nowelizację ustawy o pobieraniu opłat za użytkowanie dróg federalnych. Już od 1 stycznia 2023 roku, obejmie ona taryfy opłat drogowych.

                Opłaty te będą związane z emisją CO2 i wytwarzanym hałasem. W wyniku podwyżki, do niemieckiego budżetu, wpłynie około 800 mln euro. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej jak i wodnej. W planach niemieckiego rządu jest także rozszerzenie obowiązku uiszczenia opłat drogowych o pojazdy cięższe niż 3,5 tony od 2024 roku. Do tego czasu opłaty obejmują pojazdy o masie powyżej 7,5 tony.

Stawki opłat drogowych (w centach za kilometr) od 1 stycznia 2023 roku:

Klasa emisji spalin Euro 6:

-od 7,5 do 11,99 ton – 9,8c

-od  12 do 18 ton – 14c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 18,1c

-powyżej 18 t od 4 osi – 19c

Euro 5 i EEV1:

-od 7,5 do 11,99 ton – 12,6c

-od  12 do 18 ton – 17,7c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 22,1c

-powyżej 18 t od 4 osi – 22,9c

4 i Euro 3 + PMK 2:

-od 7,5 do 11,99 ton – 14,2c

-od  12 do 18 ton – 18,8c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 23,9c

-powyżej 18 t od 4 osi – 25,4c

Euro 3, Euro 2 + PMK 1:

-od 7,5 do 11,99 ton – 17,1c

-od  12 do 18 ton – 22,6c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 29,3c

-powyżej 18 t od 4 osi – 31,6c

Euro 2:

-od 7,5 do 11,99 ton – 19,6c

-od  12 do 18 ton – 24,6c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 32,3c

-powyżej 18 t od 4 osi – 34,9c

Euro 1, Euro 0:

-od 7,5 do 11,99 ton – 19,7c

-od  12 do 18 ton – 24,8c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 32,8c

-powyżej 18 t od 4 osi – 35,4c

28 lis

Od jutra nowe stawki diet zagranicznych

Od 2 lutego 2022 roku kierowca, który wykonuje zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 §1 KP, czyli tym samym nie otrzyma diety zagranicznej. Jednak samo pojęcie diety zagranicznej nie zostało usunięte, ponieważ na jej podstawie oblicza się podstawę wymiaru składek ZUS oraz zaliczek na PIT kierowcy wykonywującego przewóz zagraniczny. Od 29 listopada 2022 roku podwyższone zostaną kwoty diet zagranicznych.

Nowe stawki będą obowiązywać podczas przewozów przez terytorium m.in. :

– Austrii (z 52 do 57 euro),

– Belgii (z 48 do 55 euro),

– Danii (z 406 do 466 koron duńskich),

–  Francji (z 50 do 55 euro),

– Grecji (z 48 do 50 euro),

– Norwegii (z 451 do 496 koron norweskich),

– Rumunii (z 38 do 42 euro),

– Słowacji (z 43 do 47 euro),

– Słowenii (z 41 do 45 euro),

–  Szwecji (z 459 do 510 koron szwedzkich),

–  Wielkiej Brytanii (z 35 do 45 funtów),

–  Włoch (z 48 do 53 euro).

Diety za dobę podróży służbowej pozostaną bez zmian m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Serbii, Szwajcarii, Turcji oraz Węgier.

                Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 roku wzrosną także należności za krajowe delegacje. Diety krajowe odnotują wzrost o 7 zł (z 38 zł do 45 zł), a ryczałt za nocleg wzrośnie z 57 zł do 67,50 zł.

Służymy pomocą w kwestiach związanych z Pakietem Mobilności i Polskim Ładem.

22 lis

Elektroniczny list przewozowy

W 2011 roku wszedł w życie protokół dodatkowy do Konwencji CMR w sprawie wprowadzenia nowej formy listu przewozowego czyli e-CMR. Zapoczątkował on konsultacje i przygotowania w celu wdrożenia elektronicznych listów przewozowych. Protokół został przyjęty w 32 krajach, również przez Polskę w 2019 roku.

Naprzeciw szybkim zmianom stanęło jednak polskie prawo, które jako dokument przewozowy uznaje tylko wersję papierową, forma elektroniczna jest nielegalna. Wprowadzenie e-CMR powinno wnieść wymierne korzyści dla firm transportowych. Problem stanowi obawa transportowców wynikająca z małej wiedzy na ten temat . Eksperci uspokajają i podają szereg korzyści wynikających z wprowadzenia e-CMR. Są to m.in. :

-mniejsze koszty obsługi,

-szybsza administracja i fakturowanie,

-większa dokładność danych,

-monitorowanie przesyłek,

-wyeliminowanie błędów wynikających z ręcznego wypełniania.                

Podstawą do uzyskania płatności za usługę przez przedsiębiorcę jest otrzymanie listu przewozowego. Czasem jednak dostarczenie go do siedziby firmy przez kierowcę może potrwać. Elektroniczny list przewozowy zapewni uzyskanie dostępu do niego w momencie zrealizowania usługi co usprawni proces rozliczeń. Ponadto powstrzyma to powstawanie zatorów w transporcie poprzez planowanie transportu na podstawie danych uzyskanych w czasie rzeczywistym. Elektroniczny list przewozowy będzie obowiązkowy w krajach UE od 21 sierpnia 2024 roku.

18 lis

Licencja wspólnotowa dla busów

Od 21 maja 2022 roku, w ramach Pakietu Mobilności, wprowadzono zmiany dotyczące transportu lekkiego. Wprowadziły one obowiązek posiadania wypis z licencji wspólnotowej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, dla kierowców świadczący usługi w transporcie międzynarodowym.

                Wymóg posiadania licencji wspólnotowej spowodował, że przedsiębiorcy by ją uzyskać muszą legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, spełnić wymogi dobrej reputacji oraz posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości 1800 euro na pierwszy samochód oraz 90 euro na każdy następny lub przedłożyć sprawozdanie finansowe bądź posiadać gwarancje bankową. Ponadto przedsiębiorca musi posiadać bazę eksploatacyjną mieszczącą przynajmniej na 1/3 pojazdów wykorzystywanych do transportu oraz do dysponowania pojazdów.

                Kara za brak wypisu z licencji podczas rutynowej kontroli drogowej ITD to 200 złotych dla kierowcy, a kara dla firmy za jej nieposiadanie to 12 000 złotych. W sytuacji gdy skontrolowani zostaną inni kierowcy tej samej firmy kara  będzie mnożona przez ilość kontroli. Ponadto, GITD może wszcząć postępowanie wobec firmy przewozowej skutkujące utratą uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika.               

  Nasza firma oferuje pomoc w uzyskaniu licencji wspólnotowej oraz może użyczyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

14 lis

Wysokie kary za złe operowanie tachografem.

Związek niderlandzkich przewoźników TLN otrzymał ostatnio informacje o mandatach jakie zostały nałożone na kierowców we Francji i w Luksemburgu za nieprawidłowe operowanie tachografem.

                Niderlandzki kierowca, którego zatrzymano w Luksemburgu, został ukarany grzywną w wysokości prawie 1 500 euro, za nieprawidłowe zarejestrowanie czasu dyspozycji, w momencie kiedy powinna zostać odnotowana przerwa. Spowodowało to powstanie w sumie 10 naruszeń związanych z brakiem zapisu przerwy po 4,5-godzinnym okresie jazdy z czego 6 zostało zakwalifikowanych jako „bardzo poważne naruszenia”. Mogą one skutkować punktami karnymi w systemie ERRU. Wcześniej związek otrzymał informacje o podobnych karach na terenie Francji.

                System ERRU, czyli Europejski Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego, rejestruje naruszenia prawa przewozowego. Naruszenie przepisów skutkuje ukaraniem firmy określoną liczbą punktów karnych. Gdy suma punktów karnych przedsiębiorstwa przekroczy próg, który jest obliczany zgodnie z wielkością przedsiębiorstwa, może zostać ono ukarane zawieszeniem lub utrata licencji wspólnotowej.

                Czas dyspozycyjności nie jest i nie może być zaliczany jako przerwa bądź odpoczynek. Wyjątkiem jest dyspozycja w podwójnej obsadzie.

09 lis

Kontrola w firmie transportowej

Kontrola ITD musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspekcja uprawniona jest do przeprowadzenia jej zarówno na drodze jak i w siedzibie przedsiębiorstwa. ITD musi poinformować firmę o kontroli przynajmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. W zawiadomieniu musi zostać zawarta informacja o okresie, który będzie sprawdzany oraz dokumentacji podlegającej kontroli. Po zawiadomieniu inspektorzy muszą ją rozpocząć nie później niż 30 dni od daty dostarczenia. Jeżeli do kontroli nie dojdzie w ciągu 30 dni, cała procedura zawiadamiająca musi zostać przeprowadzona od nowa.  

                Przyczynami kontroli mogą być nieprawidłowości wykryte podczas kontroli drogowej, donos, zgłoszenie przez inny organ lub po prostu rutynowa kontrola. ITD może także po roku od kontroli ponownie skontrolować firmę. Czas trwania kontroli, w jednym roku kalendarzowym, jest zależny od rozmiaru przedsiębiorstwa i będzie to:

-12 dni dla mikroprzedsiębiorstw,

-18 dni dla małych przedsiębiorstw,

-24 dni dla średnich przedsiębiorstw,

-48 dni dla dużych przedsiębiorstw.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 7 dni. Kary nakładane przez ITD są zależne od ilości zatrudnionych kierowców w firmie:

-15 000 zł – do 10 kierowców

-20 000 zł – od 11 do 50

-25 000 zł – od 51 do 250

-30 000 zł – powyżej 250

-40 000 zł – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym

                Poza karami pieniężnymi Inspekcja może wszcząć postępowanie m.in. w celu cofnięcia uprawnień lub licencji wspólnotowej powiązanych z tzw. dobrą reputacją.

04 lis

EETS w Polsce

Przypominamy, że od 17 października 2022 roku Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej jest dostępna na terenie naszego kraju. Usługa umożliwia opłacenie przejazdu przez państwa Unii Europejskiej, posiadających elektroniczne systemy poboru opłat, za pomocą tylko jednego urządzenia pokładowego (OBU), jednego konta użytkownika oraz na postawie tylko jednej umowy.

                Dostępność EETS w Polsce znacznie uefektywni transport po naszych drogach zarówno krajowym przewoźnikom, jak i tranzytom z innych krajów. Ułatwi to pracę wielu kierowców międzynarodowych, którzy dotychczas musieli posiadać przynajmniej kilka urządzeń pokładowych w celu lokalizacji i uiszczenia opłat za przejazd na terenie Unii.

                Użytkownicy systemu e-TOLL, którzy chcą skorzystać z EETS, muszą skontaktować się z akredytowanym dostawcą EETS. Dostawca zapewnia urządzenie pokładowe, a rozliczenie odbywa się będzie pomiędzy użytkownikiem OBU a dostawcą EETS oraz pomiędzy dostawcą EETS a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

02 lis

Zakazy ruchu pojazdów w Polsce

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku określa okresy ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o DMC przekraczającej 12 ton, oczywiście z wyłączeniem autobusów. Jednak od rozporządzenia są pewne wyjątki.

                Ciężarówki, które wjechały na teren Polski w czasie trwania zakazu, mogą poruszać się drogami krajowymi do 50 km od momentu przekroczenia granicy. Pojazdy powracające z zagranicy i mające na celu „zakończenie przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium RP pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej rocznej

karty opłaty za przejazd po drogach krajowych”. Odstępstwa od zakazów obejmują jeszcze m.in. transporty np. leków, żywca, towarów szybko psujących się i od 21 października 2022 roku także pojazdów używanych „do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu”.

Zakazy ruchu obowiązują od godziny 8 do godziny 22 w:

-Nowy Rok (1 stycznia),

-Wielkanoc (święto ruchome)

-Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome),

-Święto Pracy (1 maja),

-Święto Konstytucji (3 maja),

-pierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome),

-Boże Ciało (święto ruchome),

-Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),

-Wszystkich Świętych (1 listopada),

-Święto Niepodległości (11 listopada),

-Boże Narodzenie (25 grudnia),

-drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia),

oraz w dni je poprzedzające od 18 do 22 za wyjątkiem Wigilii Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Wakacyjne okresy zakazu ruchu (od zakończenia roku szkolnego do niedzieli przed jego rozpoczęciem) obowiązują w piątki od 18 do 22, soboty od 8 do 14 i niedziele od 8 do 22.  

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.