15 kw.

Konwencja AETR. Co to takiego?

logistyka

Transport samochodowy jest jednym z najważniejszych ogniw wszystkich łańcuchów dostaw realizowanych w krajach europejskich. Mimo korzystania ze szlaków morskich czy kolejowych większość dostaw między poszczególnymi centrami logistycznymi, przedsiębiorstwami oraz obiektami handlowymi jest wykonywana przy pomocy przewozów drogowych.

Read More
04 mar

Jakie są zależności między czasem pracy kierowców a wynagrodzeniem?

pracy kierowców a wynagrodzeniem

Zawód kierowcy, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań jako jeden z nielicznych ma specjalne uregulowania, dotyczące zarówno możliwych sposobów zatrudnienia, jak i naliczania wynagrodzenia za pracę. Kierowców obowiązują postanowienia kodeksu pracy, podobnie jak wszystkich innych zatrudnionych, jednak istnieje wiele rozwiązań specjalnych zapisanych w ustawie o czasie pracy kierowcy.

Read More
10 lut

Co zawiera karta pracy kierowcy?

tachograf

Czas pracy kierowcy jest regulowany przez obowiązujące przepisy dotyczące transportu drogowego. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa przewozów drogowych przez zapewnienie kierowcom możliwości regularnego odpoczynku.

Read More
31 sty

Co o czasie pracy kierowców mówią aktualne przepisy?

czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy jest bardzo ściśle powiązany z bezpieczeństwem. Do bezpiecznego prowadzenia pojazdu poza znajomością przepisów, techniki jazdy oraz doświadczenia potrzebna jest również dobra dyspozycja psychofizyczna. Zbyt długi czas wzmożonej koncentracji związany z prowadzeniem auta wpływa na zmniejszenie czasu reakcji i zdolności do szybkiego podejmowania decyzji, a zatem może przyczyniać się do pojawiania się niebezpiecznych sytuacji. W związku z tym na terenie państw należących do UE obowiązują bardzo ścisłe zasady dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, a odstępstwa mogą być karane wysokimi mandatami i grzywnami. Sprawdźmy, jak wyglądają uregulowania dotyczące okresu, jaki można spędzać za kierownicą pojazdu ciężarowego lub autobusu.

Read More
28 sty

Jak rozliczać czas pracy kierowców prowadząc firmę transportową?

czas pracy

Prowadzenie dokładnej ewidencji pracy jest wymogiem wynikającym z przepisów kodeksu pracy. Dzięki temu możliwe jest nie tylko rzetelne naliczanie wynagrodzeń, ale również przestrzeganie przepisów dotyczących czasu wolnego. W przypadku firm transportowych zajmujących się przewozami drogowymi konieczność ewidencjonowania czasu pracy kierowców zawodowych jest związana również z zapisami znajdującymi się w ustawie o czasie pracy kierowcy oraz w regulacjach unijnych.

Read More
15 sty

Zasady działania tachografów

Tachografy cyfrowe

Praca kierowcy rządzi się swoimi prawami. Aby coraz dokładniej rozliczać czas spędzony „za kółkiem”, wprowadzono tzw. tachografy cyfrowe, które rozpoczęły prawdziwą rewolucję. Na jakiej zasadzie działają te niewielkie urządzenia?

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.