Rozliczanie delegacji kierowców

Rozliczanie delegacji kierowców związane jest nie tylko z wewnętrznymi procedurami w firmie i jej możliwościami finansowymi. Wynagrodzenie kierowców, którzy wykonują pracę poza granicami kraju zostało uregulowane między innymi w Ustawie o czasie pracy kierowców, w Kodeksie pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Diety krajowe i zagraniczne

Diety krajowe i zagraniczne przysługują pracownikowi, który wykonuje obowiązki służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Stanowią zwrot kosztów związanych między innymi z noclegiem, przejazdem, wyżywieniem oraz innymi wydatkami udokumentowanymi przez pracodawcę.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy rozliczenia kierowców, którzy wyjechali na delegację. Rozliczenie czasu pracy kierowcy uwzględnia zarówno obostrzenia prawne, jak i możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może wypłacić niższą wysokość diety zagranicznej, która będzie stanowić nie mniej niż wysokość diety krajowej. Takie rozwiązanie przysługuje firmom, które zawarły odpowiednią adnotację w regulaminie pracy, w punkcie dotyczącym wynagrodzenia lub w umowie o pracę. Dlatego zakres naszych usług obejmuje również sporządzanie regulaminów pracy kierowców, który stanowi nie tylko pomoc w podziale i prawidłowym wykonywaniu obowiązków, ale również jest dokumentem zabezpieczającym firmę.