Rozliczanie krajowych delegacji kierowców

Rozliczanie delegacji kierowców związane jest nie tylko z wewnętrznymi procedurami w firmie i jej możliwościami finansowymi. Zgodnie z Dyrektywą UE 2018/957 delegacje międzynarodowe zostały zlikwidowane. Na ich miejsce powstał system płac sektorowych. Reasumując pracownicy wykonujący przewóz międzynarodowy nie otrzymują już diet i ryczałtów. W związku z tym płaca zależna jest od płacy minimalnej w kraju gdzie wykonywany jest transport

Diety krajowe

Diety krajowe przysługują pracownikowi, który wykonuje obowiązki służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Stanowią zwrot kosztów związanych między innymi z noclegiem, przejazdem, wyżywieniem oraz innymi wydatkami udokumentowanymi przez pracodawcę.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy rozliczenia kierowców, którzy wyjechali na delegację. Rozliczenie czasu pracy kierowcy uwzględnia zarówno obostrzenia prawne, jak i możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Zakres naszych usług obejmuje również sporządzanie regulaminów pracy kierowców, który stanowi nie tylko pomoc w podziale i prawidłowym wykonywaniu obowiązków, ale również jest dokumentem zabezpieczającym firmę.