Ewidencja czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców to zadanie wymagające dużej wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych obowiązujących ten sektor nowoczesnej gospodarki. Niestety zmieniają się one niezwykle często. To sprawia, że bieżące śledzenie przepisów jest niezwykle czasochłonne. Aby uniknąć ewentualnych błędów w dokumentacji wynikających z nieznajomości prawa, firmy transportowe powierzają ten obowiązek naszym specjalistom, którzy na bieżąco śledzą zmiany w ustawach, rozporządzeniach i aktualnych taryfikatorach zarówno w kraju, jak i państwach będących w strukturach UE. Takie podejście pozwala uniknąć problemów i kosztownych konsekwencji np. w postaci wysokiej grzywny.

Z naszą pomocą rozliczenia czasu pracy kierowców są zawsze zgodne z tym, co stanowi prawo. Nasi fachowcy przeprowadzają drobiazgową analizę wykresówek oraz informacji zawartych na kartach kierowców, aby współpracujący z nami klient otrzymał kompletne raporty, oraz niezbędne do rozliczeń dokumenty przygotowane na podstawie aktualnych regulacji prawnych.

Formy ewidencji czasu pracy kierowców

Obowiązek prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach na tym stanowisku. W praktyce nie ma więc znaczenia podstawa prawna nawiązania stosunku pracy, czyli czy jest to umowa o pracę, mianowanie, powołanie czy wybór.

Ewidencja czasu pracy kierowcywykonującego przewozy pojazdami o masie powyższej 3,5 tony DMC zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, może być prowadzona w formie:

  • zapisów na wykresówkach,
  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub,
  • rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

To od przewoźnika zależy jaką formę prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców wybierze do zastosowania w swoim przedsiębiorstwie. Jednak niezależnie od formy pracodawca ma obowiązek przechowywania tego rodzaju dokumentacji przez trzy lata po zakończeniu okresu nią objętego. Dodatkowo może ją udostępnić kierowcy, jeśli o ten o nią wnioskuje.