Ocena ryzyka wystąpienia naruszeń

Ewidencja przedsiębiorców transportu drogowego wskazuje nie tylko informacje związane z posiadaniem licencji, ale również współczynnik ryzyka związanego z popełnieniem wykroczeń i naruszeń przez kierowców danej firmy. Zbyt wysoka wartość jest najczęstszą przyczyną przeprowadzania kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w siedzibie firmy. Nasze usługi pomagają ograniczyć ryzyko popełniania naruszeń i uniknąć wynikających z nich negatywnych skutków.

Analiza pracy kierowcy

Zajmujemy się szczegółową analizą pracy kierowcy w danym okresie. Uzyskane informacje pozwalają nam określić najczęściej popełniane błędy i naruszenia wynikające z nieświadomości, nieznajomości przepisów prawnych lub innych przyczyn. Następnym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia kierowców, podczas którego poruszamy najważniejsze zagadnienia, wskazujemy naruszenia oraz wyjaśniamy, dlaczego powstały, z czego wynikają oraz jak postąpić w konkretnej sytuacji.

Cyklicznie odświeżana wiedza oraz nauka zmieniających się przepisów to klucz do unikania ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych dla kierowcy i uczestników ruchu, ale również dla pozycji i finansów firmy.

Tworzymy również indywidualnie opracowane regulaminy pracy kierowcy, w którym zawarte są informacje i obostrzenia z rozporządzeń, ale też schematy działań narzucone przez firmę.