Pobieranie danych z tachografów i kart

Pobieranie danych zapisanych na tachografach cyfrowych i kartach kierowcy to obowiązek przedsiębiorców, który należy wykonywać przestrzegając odpowiednich terminów. Doskonale wiemy, że prowadzenie firmy transportowej wiąże się z dużą ilością obowiązków i zadań do wykonania, dlatego oferujemy pobieranie danych. Odczyty wykonujemy zarówno w siedzibie firmy transportowej lub we wskazanym miejscu.

Korzyści ze zlecenia nam odczytu danych

Oddelegowanie nam zadań związanych z odczytem danych z urządzeń monitorujących czas pracy kierowców to sposób na spełnienie obowiązku ustawowego dotyczącego częstotliwości pobierania danych bez konieczności pamiętania o terminach. Odczyty z tachografów należy wykonywać minimum co 90 dni, natomiast z kart kierowcy nie więcej, niż co 28 dni. Dzięki naszym usługom, minimalizuje się ryzyko otrzymania kar związanych z przekroczeniem terminu, które wynoszą nawet 500 zł za każdy pojazd i kierowcę.

Czas pracy zapisany na kartach kierowców i tachografach to skarbnica informacji, których wnikliwa analiza pomaga ocenić pracę kierowcy i wskazać wykroczenia. Na podstawie uzyskanych informacji przeprowadzamy szkolenia kierowców, podczas których poruszamy zagadnienia związane nie tylko z naruszeniami, ale również przepisami określającymi czas pracy kierowców, warunki prawidłowych odpoczynków czy taryfikator kar i mandatów.