Regulamin pracy kierowców

Opracowujemy regulaminy pracy kierowców dla wszystkich firm transportowych. Tworzymy dokumenty dopasowane do indywidualnych procedur w firmie. Przygotowujemy regulaminy i obwieszczenia, które pozostają w zgodzie z przepisami i jednocześnie wskazują na najważniejsze cele firmy, obowiązki pracowników oraz schematy działań.

Korzyści z opracowania regulaminu

Obowiązek posiadania wewnętrznego regulaminu narzucony jest na przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników. W innym przypadku wystarczy stworzenie obwieszczenia zawierającego najważniejsze procedury i obowiązki pracowników. Regulamin jednak należy do dokumentów, które pełni ważne funkcje w firmie, między innymi porządkuje i przydziela obowiązki na poszczególnych stanowiskach. Dlatego tworzymy regulaminy pracy kierowców dla wszystkich firm, którym zależy na prawidłowym wykonywaniu obowiązków przez zatrudnioną kadrę oraz na skoordynowanej współpracy między pracownikami. Ponadto przygotowujemy dokumentację, która jest niezbędna podczas kontroli Państwowej Inspekcji Ruchu Drogowego. W ramach usługi zajmujemy się regularnym i przede wszystkim terminowym pobieraniem danych z tachografów i kart kierowców z godnie z przepisami , sprawdzamy ciągłość aktywności kierowcy, którą dokumentujemy w formie raportów i przygotowujemy rozliczenia, w tym diety krajowe i zagraniczne.

Regulamin pracy kierowców określa między innymi:

  • obowiązki i zakazy wynikające z przepisów prawa,
  • system czasu pracy oraz długość okresu rozliczeniowego kierowców,
  • okres pory nocnej zgodnie z przepisami zawartymi zarówno w kodeksie pracy, jak i w ustawie o czasie pracy kierowców,
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.