Rozliczenie czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy brzesko

Rozliczanie czasu pracy kierowców powstaje na podstawie danych z tachografu, który rejestruje aktywność pracowników. Urządzenie jest niezbędne nie tylko do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia, które będzie adekwatne do sumy pracy kierowcy, ale również do przestrzegania przepisów i norm prawnych obowiązujących w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej, zapewniających między innymi uniknięcie zagrożeń na drodze związanych z ponadnormatywnym czasem pracy. Zakres naszych usług obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji, która niezbędna jest do wypłacenia wynagrodzenia pracownikom oraz wymagana podczas kontroli organów państwowych.

Proces rozliczenia pracy kierowców

Po przesłaniu danych z zamontowanego w każdym pojeździe tachografu, czas pracy kierowcy zostanie przeanalizowany i rozliczony zgodnie z aktualnymi przepisami. Dane muszą w pełni zgadzać się z prawem unijnym. Sama ewidencja musi również uwzględniać stawki za nadgodziny, pracę w nocy i w święta, przerwy, a także kary za nieusprawiedliwione przystanki. Należy pamiętać, że tylko rozliczenie zawierające wszystkie wymienione dane będzie w pełni poprawne i zgodne z prawem.

Na podstawie obowiązujących przepisów tworzymy rozliczenie i analizę czasu pracy kierowcy, które pozwalają na lepszy nadzór nad przedsiębiorstwem, wykrywanie oszustw kierowców przy rejestracji czasu pracy oraz redukcję nadmiernych nadgodzin i dyżurów. Dodatkowo zakres naszych usług obejmuje:

  • reprezentację firmy podczas kontroli;
  • przygotowania odwołań od decyzji służb kontrolujących, a także ITD/PIP;
    -sporządzenia regulaminu;
  • zapewnienie kierowcom całodobowej opcji kontaktu;
  • przygotowanie kompletu dokumentacji dla samozatrudnionych;
  • wskazanie szans na uniknięcie wykroczeń;
  • obliczenie współczynnika ryzyka.

Rozliczenia za pracę w Polsce i za granicą

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje i na bieżąco śledzimy zmiany w aktach prawa polskiego, takich jak Kodeks Pracy i Ustawa o Czasie Pracy Kierowców, ale również rozporządzeniach unijnych, w tym Pakietu Mobilności oraz Polskiego Ładu. Jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych obowiązków. Zasady rozliczania czasu pracy kierowcy nieustannie ulegają zmianom. Zakres naszych usług obejmuje właśnie rozliczenie płac sektorowych oraz naliczanie diet i ryczałtów przysługujących pracownikom wykonującym swoje obowiązki podczas delegacji krajowych.

 Rozliczenie czasu pracy kierowcy na podstawie informacji z tachografu i zgodne z przepisami to nie tylko podstawa do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia, ale przede wszystkim do uniknięcia problemów i kosztów w firmie.

Rozliczanie czasu pracy kierowców – szkolenia

Lata doświadczenie w branży i zrealizowane w tym czasie zlecenia pozwalają nam stwierdzić, że ważną zmienną, jeśli chodzi o sprawne rozliczanie czasu pracy kierowców, stanowią sami pracownicy naszych klientów. Dlatego oprócz usług związanych z bieżącą ewidencją czasu pracy kierowców zakres naszej działalności obejmuje także szkolenia, które podnoszą świadomość obowiązujących zasad oraz aktualnych przepisów prawa wśród kierowców. Dzięki nim spada ilość popełnianych przez nich błędów oraz ewentualnych naruszeń. Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja przekłada się na realne obniżenie comiesięcznych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa transportowe na terenie całego kraju. Szkolenia z rozliczania czasu pracy kierowców to inwestycja, która błyskawicznie się zwraca!