Rozliczenie czasu pracy kierowców

Ewidencja czasu pracy brzeskoPracy jako kierowca nie da się porównać z żadnym innym zawodem. Jest to wyzwanie nie tylko dla zatrudnionych, ale również dla pracodawcy, zwłaszcza jeśli chodzi o rozliczanie pracy kierowców. Wszystko dlatego, że przepracowane godziny ustala się na odległość. Pod uwagę muszą również zostać wzięte wszystkie przepisy, mające na celu zapewnić większe bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, jak rozliczany jest czas pracy kierowców.

Jak ustalany jest rzeczywisty czas pracy kierowców?

Prawidłowe ustalenie czasu pracy kierowcy jest możliwe tylko, jeśli sięgnie się po dane z urządzenia zwanego tachografem, które rejestruje aktywności pracowników. Bez niego wypłatę da się rozliczyć jedynie na tak zwane “dobre słowo”. Kierowca mógłby nie tylko starać się oszukać pracodawcę, ale również stworzyć zagrożenie na drodze na skutek nierobienia przystanków podczas długiej i męczącej trasy. Takie pomiary są obowiązkiem każdej firmy, o którym bliżej wspomnimy w dalszej części artykułu.

Proces rozliczenia pracy kierowców

Po przesłaniu danych z zamontowanego w każdym pojeździe tachografu, czas pracy kierowcy zostanie przeanalizowany i rozliczony zgodnie z aktualnymi przepisami. Dodatkowo istnieje możliwość przeszkolenia pracowników, a także:

  • reprezentacji firmy podczas kontroli;
  • przygotowania odwołań od decyzji służb kontrolujących, a także ITD/PIP;
    -sporządzenia regulaminu;
  • zapewnienia kierowcom całodobowej opcji kontaktu;
  • przygotowania kompletu dokumentacji dla samozatrudnionych;
  • wskazania szans na uniknięcie wykroczeń;
  • obliczenia współczynnika ryzyka.

Jak musi wyglądać prawidłowa analiza czasu pracy kierowców?

Analiza czasu pracy kierowców musi również uwzględniać istniejące przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Mowa tu chociażby o regulacjach wskazujących, jaki jest czas minimalnych przerw, postojów i odpoczynków, a także jak długo jeden kierowca może prowadzić pojazd. Wszystkie te informacje firma jest w stanie ustalić na podstawie informacji zawartych na karcie kierowcy, lub tak zwanej “wykresówce”. Dzięki tachografowi przez całą dobę rejestrowana jest aktywność każdego kierowcy z osobna. Wszystko po to, aby istniała możliwość dokładnego ustalenia czasów postojów czy jazdy.

Bezpieczeństwo firmy zapewni tylko specjalista

To wiedza i doświadczenie osoby wykonującej analizy czasu pracy kierowców zależy bezpieczeństwo firmy transportowej. Specjalista musi być obeznany w aktach prawa polskiego takich jak Kodeks Pracy i Ustawa o Czasie Pracy Kierowców, ale również rozporządzeniach unijnych. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że rozliczenie będzie zgodne z prawem i nie przysporzy firmie nieoczekiwanych problemów.

Zasady dokonywania rozliczeń za pracę za granicą

Zasady rozliczania pracy kierowców nieustannie ulegają zmianom. Jako przykład można podać chociażby wprowadzenie płac minimalnych w Niemczech i Francji. Właśnie dlatego firmy transportowe muszą uzyskiwać dokładne informacje na temat regulacji obowiązujących w danym państwie i na tej podstawie rozliczać ich pracę. Podstawą do tworzenia takich ewidencji są dane rejestrowane przez tachografy w samochodach danych kierowców.

Z czego składa się ewidencja?

Warto pamiętać, że oprócz wspomnianych wyżej elementów ewidencja pracy kierowcy musi również obejmować wszelkie czynności wykonywane w ramach obowiązków, niebędące związanymi z prowadzeniem pojazdu. Dane muszą w pełni zgadzać się z prawem unijnym. Sama ewidencja musi również uwzględniać stawki za nadgodziny, pracę w nocy i w święta, przerwy, a także kary za nieusprawiedliwione przystanki. Należy pamiętać, że tylko rozliczenie zawierające wszystkie wymienione dane będzie w pełni poprawne i zgodne z prawem. Rozliczanie czasu pracy kierowców zawodowych najlepiej powierzyć profesjonalistom.